شرکت آرین دیزل برای چهارمین سال متوالی به صورت قدرتمند و تاثیر گذار در نمایشگاه خودرو مشهد حضور یافت.در طول نمایشگاه تخفیف 2.5 میلیون تومانی مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت و این تخفیف تا پایان روز 25 ادامه خواهد داشت.طی نمایشگاه شرکت آرین دیزل دو دستگاه کامیونت را به صورت فوری در محل نمایشگاه به صاحبان خودرو تحویل داد.امید است با توجه به بازار بزرگ خراسان رضوی این نمایشگاه هر ساله قویتر و تاثیرگذارتر برگزار شود.