در محیط تجاری پر ریسک و رقابتی بازار امروز،با راهکارها و ابزارهای سابق نمیتوان نسبت به موفقیت و کسب جایگاه رقابتی امیدوار بود.درچنین شرایطی،الگوبرداری و بومی سازی روشهای مدرن کمپانیهای موفق در عرصه بین المللی،نوآوری و خلاقیت در شناسایی عوامل ارتقای جایگاه برندجک موثر خواهد بود.باتوجه به رقابت تنگاتنگ درعرصه تولید و فروش،خدمات پس ازفروش به عنوان مزیت رقابتی مهم نقش پیچیده ای در کسب رضایت مشتریان برعهده گرفته و شعار مرسوم ” فروش پایان یک معامله نیست،بلکه شروع یک تعهد است” به اصل گریزناپذیر و الزامی در ادامه رابطه فی مابین در ذهن تامین کنندگان و مشتریان تبدیل شده است.
لذا برداشتهای مختلف از مفهوم خدمات فروش ،شناسایی مشخصه های اصلی و مهم ارزیابی کیفیت ارایه خدمات از دید مشتریان از مباحث علمی و مهم و دردست توسعه صنعت خدمات تلقی می شود. نتایج ارزیابی پارانترهای ذیل شامل ” احساس مشتری نسبت به برند،بازاریابی دهان به دهان،وفاداری و تکرارخرید” منجر به تغییر دیدگاه شرکتها نسبت به خدمات پس از فروش شده و این واحد را به یکی از ابزار مهم بازاریابی رابطه مند تبدیل کرده است.
خوشبختانه لزوم ارایه خدمات مناسب و ارتقای جایگاه مشتری، مجلس شورای اسلامی را برآن داشت تا در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۲۳ متن کامل قانون حمایت از مصرف کننده را تصویب و به تایید شورای نگهبان برساند.در سالهای اخیر با ارزیابی های صورت گرفته توسط نهادهای ذیربط و ارایه نتایج آن در حوزه خدمات، شاهد ارتقای موقعیت این صنعت در جمهوری اسلامی ایران میباشیم.
عطف به تاکید وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت واحد خدمات پس از فروش شرکت آرین دیزل پایا،گسترش و توسعه شبکه عاملین مجاز،تامین قطعات،تاکید بر سرویس و نگهداری استاندارد،کاهش زمان تعمیرات و انتظار مشتریان گرامی را در راستای ارتقای قابلیت اطمینان پذیری کامیونت های JAC را ماموریت اصلی خود تلقی کرده و از هیچ کوششی در این مهم کوتاهی نمی ورزد. همزمان با پیگیری مشکلات مشتریان گرامی، بازتاب کلیه مشکلات فنی محصول در چهارچوب قوانین و شرایط گارانتی به کمپانی مادر در راستای کمک به ارتقای کیفیت تولید، تلاش در کاهش خرابیها و ارتقای جایگاه برند، در دست اجرای این واحد می باشد.

برخلاف تئوری بازاریابی های کلاسیک که هنرش در جذب مشتریان جدید متمرکز و در  رابطه با دیگران، حفظ و نگهداری مشتریان قبلی و برقراری روابطی مستحکم با آنان از مهمترین موارد تمرکز سیستم های مدرن می باشد. به عبارت دیگر، هزینه از دست دادن مشتری بسیار بیشتر از، از دست دادن یک معامله بوده و به معنای عدم دستیابی به سود فروش ناشی از خریدهایی است که مشتری میتوانست در طول زندگی خود انجام دهد. به عبارتی دیگر شرکتها به دنبال کسب ارزش عمر مشتریان خود هستند.در صنعت خوررو ایجاد ارتباط موثر فی مابین نمایندگی آرین دیزل و مشتریان از وظایف و اهداف واحد خدمات پس از فروش می باشد. لذا تغییر دیدگاه مدیران خدمات در دستیابی به اهداف سازمان و تکمیل زنجیره خرید الزامی می باشد.

برای اطلاع از خدمات فروش نمایندگی آرین دیزل با کارشناسان وب سایت تماس حاصل بفرمایید.