کامیونت ۶ تن جک ازجمله کامیونت های موفق شرکت آرین دیزل است. کامیونت جک ۶ تن که طراحی آن در شرکت چینی جک صورت می گیرد در ایران توسط شرکت آرین دیزل پایا مونتاژو عرضه می شود. استفاده از طراحی جدید فنر تخت که اجازه می دهد با تعداد کمتری لایه فنر، بار بیشتری قابل حمل باشد، از نقاط قوت کامیونت ۶ تن جک نسبت به قبا است.