کامیونت ۸ تن جک محصول پرفروش کشور چین می باشدکه در ایران توسط شرکت آرین دیزل مونتاژ و فروش میرسد. کامیونت۸ جک به دلیل داشتن موتور قدرتمند همواره انتخاب خوبی برای بارهای سنگین درون شهری می باشد و به خوبی از پس آن بر آمده است.کامیونت جک ۸ تن به دلیل کیفیت بالای قطعات وبازدهی مناسب توانسته است بازار کشورهای آسیایی را در دست خود نگه دارد.