شرایط خرید اقساطی کامیونت جک ۶ تن  با کمترین پیش پرداخت و ۷۰% تسهیلات بانکی با نرخ مصوب بانک مرکزی برخوردار است که بابت استفاده از تسهیلات باید ضامن معتبر (کارمند:ارائه فیش حقوقی و گواهی اشتغال بکار یا کاسب با ارائه جواز کسب )معرفی شود.

بابت اقساط کامیون جک دفترچه قسط بانک ملت تعلق میگیرد.

تحویل خودرو جک از کارخانه بصورت تحویل فوری میباشد.

لیست مدارک مورد نیاز جهت خرید اقساطی کامیونت جک

۱- کپی کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات (ضامن و متقاضی)
۲- کپی اجاره نامه یا سند یا قولنامه محل سکونت (ضامن و متقاضی)
۳- اصل فیش آب یا برق منزل (ضامن و متقاضی)
۴- پرینت حساب (ضامن و متقاضی)
۵- گواهی صحت امضا خطاب به شرکت مورد نظر (ضامن و متقاضی)
۶- ضامن در صورت کارمند بودن: گواهی اشتغال به کار + فیش حقوقی
۷- ضامن در صورت کاسب بودن: کپی جواز کسب + کپی سند یا اجاره نامه محل کسب

 

                                       شرایط فروش اقساطی کامیونت ۶ تن جک 

 

مبلغ پیش پرداخت کامیونت ۶ تن جک ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

اقساط 24 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 2/545/000 تومان

اقساط 30 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 2/255/000 تومان