محصولات آرین دیزل

سایر تجهیزات

 • سیستم تهویه مطبوع
 • صندلی دو نفره شاگرد
 • مه شکن جلو و عقب
 • تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو
 • دید گسترده محیط
 • قابلیت برگرداندن اتاق با قفل
اطلاعات بیشتر

کامیونت جک 6 تن

 • استاندارد آلایندگی یورو پنج
 • موتور: چهار سیلندر خطی 16 سوپاپ
 • حجم موتور: 3760 سی سی
 • سیستم ترمز: دو مداره مستقل پنوماتیکی
 • نوع ترمز: جلو دیسکی، عقب کاسه‌ای
 • سیستم کلاچ: پنوماتیک – هیدرولیک
 • ظرفیت مخزن سوخت: 210 لیتر

سایر تجهیزات

 • سیستم تهویه مطبوع
 • صندلی دو نفره شاگرد
 • مه شکن جلو و عقب
 • تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو
 • دید گسترده محیط
 • قابلیت برگرداندن اتاق با قفل
اطلاعات بیشتر
محصولات آرین دیزل

کامیونت جک 8.5 تن

 • استاندارد آلایندگی یورو پنج
 • موتور: چهار سیلندر خطی 16 سوپاپ
 • حجم موتور: 3760 سی سی
 • سیستم ترمز: دو مداره مستقل پنوماتیکی
 • نوع ترمز: جلو دیسکی، عقب کاسه‌ای
 • سیستم کلاچ: پنوماتیک – هیدرولیک
 • ظرفیت مخزن سوخت: 210 لیتر

سایر تجهیزات

 • سیستم تهویه مطبوع
 • صندلی دو نفره شاگرد
 • مه شکن جلو و عقب
 • تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو
 • دید گسترده محیط
 • قابلیت برگرداندن اتاق با قفل
اطلاعات بیشتر

کامیونت جک 9 تن

 • استاندارد آلایندگی یورو پنج
 • موتور: چهار سیلندر خطی 16 سوپاپ
 • حجم موتور: 3760 سی سی
 • سیستم ترمز: دو مداره مستقل پنوماتیکی
 • نوع ترمز: جلو دیسکی، عقب کاسه‌ای
 • سیستم کلاچ: پنوماتیک – هیدرولیک
 • ظرفیت مخزن سوخت: 210 لیتر

سایر تجهیزات

 • فرمان و کلاچ هیدرولیکی
 • ظرفیت 13+1
 • مجهز به مه شکن عقب
 • تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو
 • سنسور دنده عقب
 • پله کمکی برقی
اطلاعات بیشتر

ون سانری

 • استاندارد آلایندگی یورو پنج
 • موتور: چهار سیلندر خطی 16 سوپاپ
 • حجم موتور: 2746 سی سی
 • نوع ترمز: روغنی و از نوع دیسکی
 • ترمزهای کمکی: ABS+EBD+ESC
 • سیستم تعلیق جلو: مک فرسون مستقل
 • مصرف سوخت: 11 لیتر در 100 کیلومتر

سایر تجهیزات

 • فرمان و کلاچ هیدرولیکی
 • ظرفیت 15+1
 • مجهز به مه شکن عقب
 • تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو
 • سنسور دنده عقب
 • پله کمکی برقی
اطلاعات بیشتر

مینی بوس سانری

 • استاندارد آلایندگی یورو پنج
 • موتور: چهار سیلندر خطی 16 سوپاپ
 • حجم موتور: 2746 سی سی
 • نوع ترمز: روغنی و از نوع دیسکی
 • ترمزهای کمکی: ABS+EBD+ESC
 • سیستم تعلیق جلو: مک فرسون مستقل
 • مصرف سوخت: 11 لیتر در 100 کیلومتر

سایر تجهیزات

 • سیستم تهویه مطبوع
 • صندلی دو نفره شاگرد
 • مه شکن جلو و عقب
 • تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو
 • دید گسترده محیط
 • قابلیت برگرداندن اتاق با قفل
اطلاعات بیشتر

کشنده تک محور

 • استاندارد آلایندگی یورو پنج
 • موتور: چهار سیلندر خطی 16 سوپاپ
 • حجم موتور: 3760 سی سی
 • سیستم ترمز: دو مداره مستقل پنوماتیکی
 • نوع ترمز: جلو دیسکی، عقب کاسه‌ای
 • سیستم کلاچ: پنوماتیک – هیدرولیک
 • ظرفیت مخزن سوخت: 210 لیتر